FIUMEI TEHETSÉGPONT MADÁRBARÁT ISKOLA ÖKOISKOLA HATÁRTALANULMűvelt Emberfőkért Alapítvány

Címkék: 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Amennyiben jótékonysági célokra kívánják felajánlani adójuk 1 %-át, úgy szíveskedjenek ezt a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

„MŰVELT EMBERFŐKÉRT" ALAPÍTVÁNYA

részére megtenni!

Az alapítvány adószáma:


19220127-1-16

 

 Számlaszám: 11616001-01661000-16000009

 

Kérjük, hogy számunkra kedvező nyilatkozat megtételével is támogassák az oktató-nevelő munka színvonalának, hatékonyságának javítására irányuló törekvéseinket. Amennyiben lehetőségük van, kérjék ezt rokonaiktól, ismerőseiktől, barátaiktól is.

 

Alapítványi dokumentumok

Versenykiírások 2017

Az alábbi pdf fájlok tartalmazzák a 2017-es év fiumeis versenyeinek kiírását

 

A versenyekre nevezni kizárólag ezen az űrlapon lehet.

Tehetségfejlesztő foglalkozások a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskolában

Címkék: 

A tehetséggondozás, ami az utóbbi években nagyon sok iskola programjában jelenik meg, nálunk évtizedes múltra tekint vissza. 2010-ben kapcsolódtunk be a Tehetségpont hálózatba, 2013-tól pedig Akkreditált Kiváló Tehetségpont címmel büszkélkedhetünk.

A pedagógusaink az érdeklődő tehetségígéretekkel tanítási órákon, valamint heti rendszerességgel a tehetséggondozó órák keretében, képességek fejlesztésével, gazdagításával, a tananyag dúsításával foglalkoznak. A különféle szervezetek, intézmények által meghirdetett tanulmányi versenyekre történő felkészítés során is hasonló feladatokat látnak el lelkes kollégáink.

A tehetséggondozás széles körű tevékenységet kíván meg a pedagógusainktól, a tanulóink fejlesztése szerteágazó feladat. A szakmai tartalmon túl nagyon fontos a tanulók képességeinek fejlesztése, amely alatt egyaránt értjük a motiváció, kreativitás, problémalátás- problémamegoldás fejlesztését. A készség- és képességfejlesztést kompetenciafejlesztésként is szokás emlegetni, ide tartoznak a figyelem, a gondolkodás, a megfigyelés, emlékezet, képzelet fejlesztését szolgáló tevékenységek. A gondolkodás fejlesztésében különösen a kreativitásban szerepet játszó divergens gondolkodás fejlesztése a cél. A tanítási órák keretében ilyen feladatok megoldására kevés lehetőség adódik, ezért ennek megvalósítására a tanórán kívüli tevékenységeket használjuk fel.

Iskolánk szoros szakmai kapcsolatot ápol a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek tevékenysége kiterjed a kiemelten tehetséges tanulók/gyermekek felkutatására, valamint a tehetséggondozás szervezése is. Ennek keretében a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola negyedik osztályos tanulói részére tehetséggondozó foglalkozást indított a Szakszolgálat heti egy óra időtartamban. A foglalkozások során képességfejlesztés történik, kreativitást igénylő feladatok megoldásával, különös figyelemmel a gondolkodás fejlesztésére. Olyan teszteket, projekteket dolgoznak fel a tanulók, amelyek legtöbbször nem kapcsolódnak közvetlenül tantárgyakhoz, inkább a figyelem, a problémamegoldás képességét fejlesztik.

A tanulók kiválasztása a gyermekeket tanító pedagógusok ajánlásával történt. A foglalkozássorozat kezdetén a szülők tájékoztatást kaptak a tehetségfejlesztő foglalkozások céljáról, tartalmáról. A negyedik évfolyamos diákok (11 fő) érdeklődéssel és várakozással tekintettek a foglalkozások elé. A tehetséggondozásban részt vevő gyerekek aktívan és örömmel vesznek részt a munkában.

Kovács Ágnes iskolai tehetségkoordinátor, Császár István a Szakszolgálat tehetséggondozó koordinátora, a foglalkozások vezetője

Karácsonyi vásár

Hagyományainkhoz híven iskolánkban idén is megrendezésre kerül a közkedvelt karácsonyi vásár rendezvényünk. Osztályközösségeink saját készítésű dísztárgyakkal, finomságokkal várják az érdeklődőket az aulában, ezzel is emelve az ünnepi hangulatot.

Iskolagyűlés

2016. december15-én iskolagyűlést tartottunk iskolánkban. Itt kerültek átadásra azok a játékok és sporteszközök, amelyet a Szüreti mulatság bevételéből vásárolt a Művelt Emberfőkért Alapítványunk. Azok a tanulók, akik az elmúlt hónapokban tanulmányi, sport, művészeti, vagy közösségi területen teljesítettek kiemelkedően, az iskola nyilvánossága előtt részesültek dicséretben. 


Diákolimpia városi pontverseny 1. helyezés

Címkék: 

A 2015/2016-os tanév diákolimpiai pontversenyében a szolnoki általános iskolák között a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola I. helyezést ért el! 

Gratulálunk testnevelőinknek és diákjainknak!

E-ellenőrző

Tisztelt Szülő!

Iskolánkban elérhetővé vált az E-ellenőrző. A belépési információkat gyermekével hazaküldtük. 

A felületet elérheti ide kattintva.

Az oldal használatával kapcsolatban hasznos információkat talál a felhasználói kézikönyben.

Az Elektronikus ellenőrzőkönyv felhasználói kézikönyvének letöltése PDF formátumban

Fiumei Nagy Könyv 12 (2016-2017)

 

Az idei tanév ajánlott könyvei:

  • Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok
  • Fehér Klára: Én sose kapok levelet
  • Bálint Ágnes: Mazsola
  • Lázár Ervin: Négyszögletű kerek erdő
  • Eric Kastner: A két Lotti
  • Kipling: Riki-Tiki

 

  Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok Fehér Klára : Én sose kapok levelet Bálint Ágnes: Mazsola Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő Erik Kastner: A két Lotti Kipling: Riki-Tiki 

 

UGRÁS A NEVEZÉSRE

Tanévkezdő információk

Tanévnyitó

A tanévnyitó ünnepély az első tanítási napon, 2016. szeptember 1-én, 8:15 órakor lesz megtartva az iskola udvarán. Az iskolatáskát 7:30 és 8:00 között a terembe fel lehet vinni. Az ünnepély után tanítási órák következnek. (A második tanítási naptól kezdve 7:00 és 7:30, valamint 16:10 és 17:00 óra között ügyeletet biztosítunk.)

Étkezés

Az étkezést az első napon kiosztásra kerülő nyilatkozaton kell majd igényelni. Az igénylést benyújtók természetesen már az első tanítási napon is kapnak ebédet, hozzá tízórait és/vagy uzsonnát.

Kérjük, beszéljék meg gyermekükkel, hogy a tanév folyamán milyen étkezést fognak igényelni, mert azt szóban már az első napon szeretnénk felmérni! (A nyilatkozatokat mindenkinek ki kell tölteni és szeptember 1-i keltezéssel, aláírva leadni másnap az osztályfőnöknek.)

Tankönyvek osztása

A 2-8. évfolyamos tanulók a tankönyveket az első tanítási napon kapják meg (célszerű ehhez táskát hozni).

Az elsősök a Gólyatábor keretében augusztus 30-án 15:00 órától átvehetik a könyveket és az előzetesen megrendelt tanszercsomagot.

Az alsó tagozaton mindenki, a felső tagozaton a jogosultság alapján azt igénylők térítésmentesen kapják a tankönyvet.

A felső tagozatos fizetős diákok esetében a leszállított könyvek alapján számla készül, melyet itt kapnak kézhez a tankönyvekkel együtt. A számla alsó, perforált részén találják a befizetéshez szükséges csekket. Kérjük, hogy a befizetést követően a feladóvevényt őrizzék meg! Befizetési határidő: 2016. szeptember 15. Befizetni iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával is lehet. Bővebb információt a www.kello.hu weboldalon találhatnak.

Fiumeis sikerek vízilabdában

2016. 06.01-jén megrendezésre került a Final Kids vízilabda világbajnokság, ezúttal Budapesten.

Iskolánk tanulói közül öten erősítették a Szolnoki Dózsa utánpótlás csapatát ezen a rangos megmérettetésen: Kovács Milán, Majzik Milán, Germán Zsombor, Biki Szabolcs és Rákóczi Roland. Öt meccset kellett játszani a következő csapatokkal: az OSC-vel, a Potsdam-csapatával, az Oázissal, a ZF Egerrel és az amerikai válogatottal. A szolnoki csapat csak az amerikaiaktól szenvedett vereséget, így sikerült a dobogó 3. helyét megszerezni. Hogy minek köszönhető ez a siker? Az edző, Hangay Róbert munkájának, valamint a mindennapos kemény edzéseknek.

Rengeteg élménnyel gazdagodtak a fiúk és reméljük, hogy jövőre is hasonló sikereket érnek el.

Kalmár László Országos Matematika Verseny megyei fordulója

A Kalmár László Országos Matematika Verseny megyei fordulóján a következő eredmények születtek:
Száz Máté 8.c I. helyezett
Bártfai Nóra 6.b és Csapó Gábor 8.a II. helyezett
Munkácsi Adél 6.b és Fekete Bálint 8.c III. helyezett
Gratulálunk diákjainknak!
Felkészítő nevelő: Huszár Judit (8. o) és Sebők Péter (6. o.)

Felsős Fiumei Nagy Könyv

Az alsóban hagyománnyá vált Fiumei Nagy Könyv idén másodszor került megrendezésre az 5. és 6. osztályosoknak. A négy könyv a Lúzer Rádió, Budapest ! 2. A Cápacsapda hadművelet Böszörményi Gyulától, Nógrádi Gábortól a Petepite, a Testvérek?! Na ne! Siobhán Parkinson-tól és Lois Lowry-tól Az emlékek őre voltak.

A versenyen 7 csapat indult. Négy állomás volt, amiből három teremben valamelyik könyvből kellett elmutogatni egy szereplőt, körülírni egy helyszínt, lerajzolni egy tárgyat. A tanárnő felolvasott egy idézetet a könyvből, amiről meg kellett állapítani, hogy ki mondta. Olyan feladat is volt, amiben egy hamis állítást kellett kijavítani igazra.

A negyedik állomás egy pihenőterem volt, ahol a villámkérdések válaszait beszéltük meg, amit még az előtt írtuk meg, mielőtt elindultunk volna a három másik helyszínre. Amikor mindenki kész lett, egy kis várakozás után következett az eredményhirdetés.

Az első helyezett a Nóném csapat lett, melynek tagjai Munkácsi Adél, Rőczey Sára, Ács Dorottya és Bártfai Nóra voltak. Nagyon szeretem ezt a versenyt, mert a feladatok érdekesek és szórakoztatóak, épp úgy mint a regények, amelyeket el kellett olvasni.