alapítvány

Művelt Emberfőkért Alapítvány

Címkék: 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Amennyiben jótékonysági célokra kívánják felajánlani adójuk 1 %-át, úgy szíveskedjenek ezt a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

„MŰVELT EMBERFŐKÉRT" ALAPÍTVÁNYA

részére megtenni!

Az alapítvány adószáma:


19220127-1-16

 

 Számlaszám: 11616001-01661000-16000009

 

Kérjük, hogy számunkra kedvező nyilatkozat megtételével is támogassák az oktató-nevelő munka színvonalának, hatékonyságának javítására irányuló törekvéseinket. Amennyiben lehetőségük van, kérjék ezt rokonaiktól, ismerőseiktől, barátaiktól is.

 

Alapítványi dokumentumok

Szüreti mulatság

Címkék: 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Művelt Emberfőkét Alapítvány bevételi és kiadásainak, költségeinek alakulásáról 2012. évben.

Címkék: 

Az alapítvány közhasznú szervezet, elsődleges feladata, célja a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása.

Az alapítványi vagyon felhasználásáról 5 fős kuratórium dönt, figyelembe véve az Alapító okiratban rögzítetteket, a tantestület és a Szülő közösség véleményét, javaslatát.

Az alapítvány bevétele 1.509 eFt:

 • SZJA 1 % 506 eFt 
 • banki kamat 421 eFt 
 • egyéb támogatás 582 eFt 
 • Előző évi pénzmaradvány 758 eFt. 
 • Lekötött betét 9.600 eFt. 

Ezen bevételeken túl más forrásból – központi költségvetési szervtől, költségvetési támogatásból – származó bevétele nem volt az alapítványnak. Az alapítvány kiadásai 2012-ben is az alapítványi célokkal összhangban került kifizetésre.

Az összes kiadás 1.685 eFt.

Jelentősebb kiadásaink voltak:

 • Határtalanul! 7. osztályosok kirándulása 
 • Tábori támogatás 
 • Tanulmányi- és sportversenyek nevezési díja 
 • Tanulmányi- és sportversenyek útiköltsége 
 • Internet előfizetés, web tárhely és DNS 
 • Oktatási támogatás 

Az alapítvány banköltsége 31 eFt.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A kuratórium elnöke, tagjai semmilyen személyi juttatásban, költségtérítésben nem részesülnek.

Közhasznúsági jelentés a Művelt Emberfőkért Alapítvány 2011. évi működéséről

Címkék: 

 

A Művelt Emberfőkért Alapítvány közhasznú szervezet. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az alapítvány pénzeszköze 2011. december 31-én 9.765 e. Ft, ebből lekötött betét 9.030e. Ft.

 

Az alapítvány bevétele 2011-ben 1.319 e. Ft volt, melyből a kamat bevétel 428 e. , a SZJA 1%-a 576 e., vállalkozások támogatása 236 e., magánszemélyek támogatása 70 e. Ft.

Tárgyi eszközeink bruttó értéke 3.797 e., értékcsökkenésük 2.858 e. Ft.

Tárgyi eszköz beszerzésére 33 ezer forintot fordítottunk, porszívót és CD lemezt vásároltunk.

 

A kiadások összege 2011-ben 1.582 e. Ft volt.

Anyag és árubeszerzésre 197 e. forintot költöttünk.

 

Az Alapító Okirat szerint is kiemelt feladata az alapítványnak a tanulók táboroztatásának, szabadidős tevékenységének, erdei iskolai programjának támogatása. Ebben az évben 291 e. forintot fordítottunk erre a célra.

 

A alapítvány finanszírozza a minőségügyi vezetői továbbképzés tandíját, a rajz és matematika versenyek nevezési díját, a tanulók úti költségét 711e Ft értékben.

 

Számlavezetési díj 55e Ft-ra csökkent, mivel kedvezőbb csomagra váltottunk.

 

Központi költségvetési szervtől támogatást nem kaptunk.

Normatív támogatást nem kaptunk.

 

A kuratórium elnöke, tagjai semmiféle juttatásban, költségtérítésben nem részesülnek.

MŰVELT EMBERFŐKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010. ÉVRŐL

Címkék: 

Az alapítvány közhasznú szervezet, elsődleges célja a Fiumei Úti Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása.

Az alapítványi vagyon felhasználásáról 5 fős kuratórium dönt, figyelembe véve az Alapító Okiratban rögzítetteket. A tantestülettől és a Szülői Közösségtől minden döntés előtt hozzájárulást kérünk.

2010-ben rendszeresen tartotta kuratóriumi üléseit, azokról jegyzőkönyveket készített.

Közhasznúsági jelentés a Művelt Emberfőkért Alapítvány 2009. évi működéséről

Címkék: 

A Művelt Emberfőkért Alapítvány közhasznú szervezet. Elsődleges célja a Fiumei Úti Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása.
Ezen belül:

  Közhasznúsági jelentés a Művelt Emberfőkért Alapítvány 2008. évi működéséről

  Címkék: 

  A Művelt Emberfőkért Alapítvány közhasznú szervezet. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az alapítvány pénzeszköze 2008. december 31-én 11.533 e. Ft, ebből lekötött betét 10.322 e. Ft.   Az alapítvány bevétele 2008-ban 2.033 e. Ft volt, melyből a kamat bevétel 654 e. , a SZJA 1%-a 963 e., vállalkozások támogatása 371 e., magánszemélyek támogatása 45 e. Ft.

  Jótékonysági Gála

  Címkék: 

  Kedves Szülők!

  Iskolánk 2009. április 17-én 17 órai kezdettel Jótékonysági Gála műsort rendez az Aba-Novák Kulturális Központban.
  Támogatói jegyek 500 Ft-os áron az osztályfőnököknél igényelhetők.

  Szeretettel várjuk!

  Szolnok, 2009. márc. 30.

  Dr. Láncziné Kiss Mária
  igazgató

   
  Jubileumi Gála 2007 fotóalbum

  Alapítványi bál

  Címkék: 

  Alapítványi bál

  Címkék: 

  Kedves Szülők! Kedves Érdeklődők!

   

  Iskolánk tantestülete és szülői közössége 2009. március 21-én rendezi
  XVII. Alapítványi bálját.

  Bálunk bevételét udvari padok vásárlására fordítjuk.

  A rendezvényre szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és baráti társaságát.

  A program:

  • 19 00 - 19 30 vendégfogadás
  • 19 30 megnyitó, iskolánk tanulóinak műsora
  • 20 00 vacsora, élőzene, tánc, tombola

  Részvételi díj: 3000 Ft

  Kérjük, lehetőségeik szerint tombolatárgyak felajánlásával segítsék a bál sikerét. A tombolatárgyakat március 20-ig juttassák el az igazgatóhelyettesekhez.

  Ha nincs lehetősége részt venni a bálon, kérjük támogató segítségét. A befizetéseket, felajánlásokat a gazdasági irodában tehetik meg.

  • Jelentkezési határidő: 2009. március 16. hétfő
  • A befizetés határideje: 2009. március 18. szerda 16 00 óra (gazdasági iroda)

  Szolnok, 2009. február 26.

                                                 Tisztelettel:

                                                                    Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató