FIUMEI TEHETSÉGPONT MADÁRBARÁT ISKOLA ÖKOISKOLA MINŐSÍTETT TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY 

 
 

Meghívó - Kreatív rajzfilmklub projektzáró rendezvény

Címkék: 

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek támogatására”.

Iskolánk 1 617 000 Forint támogatást nyert alsó tagozaton kreatív rajzfilmklub megvalósítására.

A program célja:

A rajzfilm a gyerekek számára napjaink egyik legnépszerűbb információs, ismeretterjesztő, szórakoztatási és művészeti célú technikai eszköze. A média szerepe, mint szocializáló tényező. A rajzfilmek pozitív hatásainak bemutatása. Értékközvetítés. A szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek megtapasztalása. Személyiségfejlesztés, csapatépítés. A vizuális kultúra fejlesztése. Az egyes alkotási technikák megismerése. A másság elfogadásának megalapozása. Többcsatornás, audio - vizuális ismeretközlés. Részképességzavar prevenció. Az alkotás örömének felfedezése, megélése.

A pályázatot írta és megvalósította: Abonyiné Szalai Rozina

Az internet veszélyei – bűnmegelőzési tanácsok

Tisztelt Szülő!

2017. március 27-én 16:30 órai kezdettel Volter Ildikó címzetes rendőr őrnagy, a Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársa tart előadást szülők részére.

Az előadás címe: „Az internet veszélyei – bűnmegelőzési tanácsok”.

Helyszín: Az iskola 32. tanterme

Kérem, tisztelje meg rendezvényünket!

Szolnok, 2017. március 20. Rusvai Károly int. vez.

Művelt Emberfőkért Alapítvány

Címkék: 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Amennyiben jótékonysági célokra kívánják felajánlani adójuk 1 %-át, úgy szíveskedjenek ezt a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

„MŰVELT EMBERFŐKÉRT" ALAPÍTVÁNYA

részére megtenni!

Az alapítvány adószáma:


19220127-1-16

 

 Számlaszám: 11616001-01661000-16000009

 

Kérjük, hogy számunkra kedvező nyilatkozat megtételével is támogassák az oktató-nevelő munka színvonalának, hatékonyságának javítására irányuló törekvéseinket. Amennyiben lehetőségük van, kérjék ezt rokonaiktól, ismerőseiktől, barátaiktól is.

 

Alapítványi dokumentumok

Bolyai matematika csapatverseny

Idén október 14-én került megrendezésre a Bolyai matematika csapatverseny megyei fordulója, melyen iskolánkból 18 csapat (72 tanuló) vett részt. Csapataink ismét sikeresen szerepeltek, a 7. évfolyam egyik csapata a legjobbnak bizonyult a megyében, ők képviselhették JNSz. megyét az országos döntőn novemberben, ahol 19. helyezést értek el. A csapat tagjai:Ács Dorottya Bártfai Nóra Munkácsi Adél Rőczey Sára felkészítőjük: Sebők Péter

Az alsó tagozatos csapatok közül kettő is bekerült a díjazottak közé. 3. évfolyamon a Danyi Zora, Dora Máté, Kovács Patrik, Munkácsi Kitti összetételű csapat 5. helyezést (felkészítő: Birinyi Beáta), 4. évfolyamon pedig a Csák Attila, Domány Gergő, Farkas Áron, Hanga Dávid négyes (felkészítő: Munkácsiné Gyurosovics Gabriella) 6. helyezést ért el. Gratulálunk!

Tehetségfejlesztő foglalkozások a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskolában

Címkék: 

A tehetséggondozás, ami az utóbbi években nagyon sok iskola programjában jelenik meg, nálunk évtizedes múltra tekint vissza. 2010-ben kapcsolódtunk be a Tehetségpont hálózatba, 2013-tól pedig Akkreditált Kiváló Tehetségpont címmel büszkélkedhetünk.

A pedagógusaink az érdeklődő tehetségígéretekkel tanítási órákon, valamint heti rendszerességgel a tehetséggondozó órák keretében, képességek fejlesztésével, gazdagításával, a tananyag dúsításával foglalkoznak. A különféle szervezetek, intézmények által meghirdetett tanulmányi versenyekre történő felkészítés során is hasonló feladatokat látnak el lelkes kollégáink.

A tehetséggondozás széles körű tevékenységet kíván meg a pedagógusainktól, a tanulóink fejlesztése szerteágazó feladat. A szakmai tartalmon túl nagyon fontos a tanulók képességeinek fejlesztése, amely alatt egyaránt értjük a motiváció, kreativitás, problémalátás- problémamegoldás fejlesztését. A készség- és képességfejlesztést kompetenciafejlesztésként is szokás emlegetni, ide tartoznak a figyelem, a gondolkodás, a megfigyelés, emlékezet, képzelet fejlesztését szolgáló tevékenységek. A gondolkodás fejlesztésében különösen a kreativitásban szerepet játszó divergens gondolkodás fejlesztése a cél. A tanítási órák keretében ilyen feladatok megoldására kevés lehetőség adódik, ezért ennek megvalósítására a tanórán kívüli tevékenységeket használjuk fel.

Iskolánk szoros szakmai kapcsolatot ápol a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek tevékenysége kiterjed a kiemelten tehetséges tanulók/gyermekek felkutatására, valamint a tehetséggondozás szervezése is. Ennek keretében a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola negyedik osztályos tanulói részére tehetséggondozó foglalkozást indított a Szakszolgálat heti egy óra időtartamban. A foglalkozások során képességfejlesztés történik, kreativitást igénylő feladatok megoldásával, különös figyelemmel a gondolkodás fejlesztésére. Olyan teszteket, projekteket dolgoznak fel a tanulók, amelyek legtöbbször nem kapcsolódnak közvetlenül tantárgyakhoz, inkább a figyelem, a problémamegoldás képességét fejlesztik.

A tanulók kiválasztása a gyermekeket tanító pedagógusok ajánlásával történt. A foglalkozássorozat kezdetén a szülők tájékoztatást kaptak a tehetségfejlesztő foglalkozások céljáról, tartalmáról. A negyedik évfolyamos diákok (11 fő) érdeklődéssel és várakozással tekintettek a foglalkozások elé. A tehetséggondozásban részt vevő gyerekek aktívan és örömmel vesznek részt a munkában.

Kovács Ágnes iskolai tehetségkoordinátor, Császár István a Szakszolgálat tehetséggondozó koordinátora, a foglalkozások vezetője

Karácsonyi vásár

Hagyományainkhoz híven iskolánkban idén is megrendezésre kerül a közkedvelt karácsonyi vásár rendezvényünk. Osztályközösségeink saját készítésű dísztárgyakkal, finomságokkal várják az érdeklődőket az aulában, ezzel is emelve az ünnepi hangulatot.

Iskolagyűlés

2016. december15-én iskolagyűlést tartottunk iskolánkban. Itt kerültek átadásra azok a játékok és sporteszközök, amelyet a Szüreti mulatság bevételéből vásárolt a Művelt Emberfőkért Alapítványunk. Azok a tanulók, akik az elmúlt hónapokban tanulmányi, sport, művészeti, vagy közösségi területen teljesítettek kiemelkedően, az iskola nyilvánossága előtt részesültek dicséretben. 


Diákolimpia városi pontverseny 1. helyezés

Címkék: 

A 2015/2016-os tanév diákolimpiai pontversenyében a szolnoki általános iskolák között a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola I. helyezést ért el! 

Gratulálunk testnevelőinknek és diákjainknak!

Tiszaligeti Napok

Címkék: 

Az idén már az 53. Tiszaligeti Napok került megrendezésre. Az iskola nagy létszámban vett részt az eseményen.

Eredményeink:

Labdarúgás 1-2. osztály 6. hely 5-6. osztály 10. hely

Kosárlabda 5-6. osztály fiúk 4. hely

Streetball felsősök 3. és 4. hely

Zsinórlabda alsós vegyes csapat 2. hely 5-6. osztály fiúk 7. hely 5-6. osztály lány 8. hely 7-8. osztály lány 5.hely

Office