Bemutatkozás

Nyomtatóbarát változat

A Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnok város egyik legnagyobb oktatási intézménye.

Az iskola kiemelt feladatának tartja, hogy tanulóit minél eredményesebben felkészítse a középfokú iskolai továbbtanulásra, valamint elősegítse, hogy a gyerekek elsajátítsák a mindennapokhoz szükséges alapvető ismereteket. Valljuk, hogy a jövő kulcsa a biztos tudás, amit az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően minden gyerek megszerezhet.

Az iskola címerében a földgömbön álló kis herceg jelképezi a nyugodt, aktív munkára serkentő légkört, a türelmes, szeretetteljes tanár - diák kapcsolatot.

Szöllőssy Enikő szobrászművész udvarunkon álló kis herceg szobra a gyermekek kedvenc találkahelye.

Az udvar belső részén található játszótér, kosár, röplabda, kézi és labdarúgópálya nem csak a testnevelés órákhoz, hanem a szabadidő hasznos eltöltéséhez is kiváló terepet biztosít.

Iskolánk tanulólétszáma hosszú évek óta közel 600 fő 24 tanulócsoportban. Tantestületünkben jól ötvöződik a sok év alatt összegyűjtött szakmai tapasztalat a fiatalos, kihívásokat kereső tudással.

Szaktárgyi hangsúlyaink hosszútávon határozzák meg oktató munkánkat. Specialitásunk az emelt óraszámban oktatott matematika tantárgy, melyet harmadik osztálytól csoportbontásban oktatunk. Első osztálytól tanítunk idegen nyelveket, német és angol nyelv közül lehet választani. Kiemelt figyelmet szentelünk testnevelés órákon a labdás ügyesség, képesség fejlesztésnek. Hagyományosan magas szinten folyik a művészeti tárgyak, a rajz és az ének tanítása, ehhez kapcsolódóan vizuális- alkotókör, énekkar és alapfokú drámatagozatos művészeti iskola is működik intézményünkben.

Tanulóink között mindig is nagy számban találhattunk kiemelkedő tanulmányi, művészeti és sportteljesítményekre képes gyerekeket. Kiváló Akkreditált Tehetségpontként feladatunknak tartjuk, hogy tehetséges tanulóink hatékony segítséget kapjanak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. Városi, megyei, területi és országos versenyeken elért kimagasló eredményeink alátámasztják, hogy ezek a törekvéseink eredményesek és hatékonyak.

Az iskolai hátrányok kezelésére is kiemelt figyelmet fordítunk. Felzárkóztató programjaink az egész napos iskola résztvevői számára folyamatosan rendelkezésre állnak. Intézményünkben nyolc pedagógus rendelkezik nyelv- és beszédfejlesztő szakvizsgával, mely képesítésüket a mindennapok során hatékonyan alkalmazzák. Munkánkat egy fő gyógypedagógus is segíti.

Tanulóink számtalan szakkör közül választhatnak érdeklődésüknek megfelelően, ahol játékosan, szórakozva juthatnak ismerethez, tudáshoz.

Nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges életvitel megismertetésére, 1990-óta minden tanévben iskolánktól távolabbi természeti környezetben erdei iskolai programon vesznek részt tanítványaink.

Az iskolai DSE több sportágban (labdarúgás, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, torna, sakk, turisztika, cselgáncs) is lehetőséget biztosít diákjainknak a színvonalas, szakemberek által irányított sportoláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Példásan működik iskolánkban a diákönkormányzat, melynek célja a tanulók érdekvédelme, szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése, a kulturális és tanulmányi versenyekre történő felkészülés segítése.

Az iskola működését, az iskolavezetés munkáját eredményesen támogatja a szülői közösség. A kialakult jó kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom, a tolerancia, és a gyermekek fejlődését segítő közös felelősségvállalás. A szülőkkel történő közös munka érdeme, hogy 1990-ben létrehoztuk a Művelt Emberfőkért Alapítványunkat, mely feladatának tekinti tehetséges, rászoruló gyermekeink versenyeken, kirándulásokon való részvételét, az iskola tárgyi eszközeinek fejlesztését.

Valljuk, hogy egy iskola csak abban az esetben tud jól működni, ha a gyerek, tanár, szülői hármas minden tagja egy cél érdekében, egymást segítve munkálkodik.