NTP pályázatok

Meghívó - Kreatív rajzfilmklub projektzáró rendezvény

Címkék: 

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek támogatására”.

Iskolánk 1 617 000 Forint támogatást nyert alsó tagozaton kreatív rajzfilmklub megvalósítására.

A program célja:

A rajzfilm a gyerekek számára napjaink egyik legnépszerűbb információs, ismeretterjesztő, szórakoztatási és művészeti célú technikai eszköze. A média szerepe, mint szocializáló tényező. A rajzfilmek pozitív hatásainak bemutatása. Értékközvetítés. A szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek megtapasztalása. Személyiségfejlesztés, csapatépítés. A vizuális kultúra fejlesztése. Az egyes alkotási technikák megismerése. A másság elfogadásának megalapozása. Többcsatornás, audio - vizuális ismeretközlés. Részképességzavar prevenció. Az alkotás örömének felfedezése, megélése.

A pályázatot írta és megvalósította: Abonyiné Szalai Rozina

Beszámoló az NTP-MTI-13-0053-as számú Informatika Neumann János "szemüvegén" keresztül pályázatról

Címkék: 

A program lényegi részét képezte a korosztály számára előírt tudáson túlnyúló informatikai ismeretekkel való foglalkozás. A szaktanárok a középiskolai szintű feladatok megoldásának módszereit sajátíttatták el a diákokkal. Az informatikai táborban az intenzív tanulás mellett szerepet kapott a számítógép világától független szórakozás is. A programhoz ismeretszerző külső előadás és egy tudományos kirándulás is tartozott.
1. programelem: Informatika tehetséggondozó délutáni foglakozás.  A tehetséggondozó délutáni foglalkozásban résztvevő diákok jártasságot szereztek a HTML leíró nyelv és a Pascal programozási nyelv alapjaiból. A HTML nyelv elsajátításához az ingyenesen hozzáférhető NotePad++ szoftvert használtuk. Web fejlesztés során megismerkedtek a  weboldal készítés módszerével: HTML nyelv alap elemeivel fel tudnak építeni egy weboldalt. Pascal nyelven lapvető kiírási és beolvasási műveleteket sajátítottak el. Hatodikos tanulmányaik során megismerkedtek a számítástechnikai grafika témakörén belül a két dimenziós képi ábrázolással, kép szerkesztéssel, retusálással és rétegkezeléssel, illetve animáció készítés lehetséges útjaival. Ezekre az ismereteikre támaszkodva vezettük be őket a három dimenziós grafika és tervezés alapjaiba, SketchUp program segítségével. A Pivot program lehetővé tette, hogy a már meglévő anumációs tudásukat kiegészítsük.
2. programelem: Informatikai előadás, átfogó történeti áttekintés az információs eszközök fejlődésében. A számítástechnika történetének összefüggései, kapcsolat a jelen és jövő információs, kommunikációs technológiái között.
3. programelem: Informatikai "Kocka" tábor. A számítástechnikai szakkörön tanultak kibővítése, gyakorlatba való átültetése, célirányosan az önálló problémamegoldás előtérbe helyezése, az összefoglaló feladatokon keresztül. Cél az algoritmikus, rendszerszemléletű gondolkodásmód fejlesztése. Az önálló gondolkodás fejlesztése elősegíti a tanultak hétköznapi életbe való átültetését. A HTML nyelv elsajátításában egészen az középfokú, érettségi feladatok megoldásáig jutottak. A diákok őnálóan képesek votlak értelmezni a feladatosort majd megoldani azt. A három dimenziós ábrázolás és animáláson túl Publikációk készítésére alkalmas szoftverrel ismerkedtek meg a diákok és az iskola újkság egy különszámának a szerkesztésébe is belekezdtek. A tábor délutáni (felügyeleti )részében különféle külső programokon (mozilátogatás, bowling, sportjáték, kiállítás) vettek részt a diákok.
4. programelem: Kirándulás a Szent-Györgyi Albert Agóra Informatikai kiállítására és részvétel az általuk szervezett látványlaborban. Célunk volt, hogy a diákok átfogó ismereteket szereztek a számítástechnika történetéről hangsúlyosan a magyar vonatkozású szálakat., továbbá a szakörön illetve  a tanórán és a táborban szerzett elméleti ismereteket gyakorlati empirikus tapasztalatokkal méllyítsék el. Átfogó ismereteket szereztek a matematika fejlődés történetétől kezdve egészen a jövő technológiájával rendelkező ötödik generációs számítógépekig. A tanulmányi kirándulásnak, amely amellett, hogy záróeseménye a projektnek egyúttal motiváló ereje is volt.

Az NTP-TM-13-oo48-as számú Mari-On-Net pályázat eredményeinek a bemutatása

Címkék: 


A pályázaton 999 000 Ft-ot nyertünk. Ennek kapcsán a báb- és a média szakkör tagjainak 70 órában tehetséggondozó műhelyfoglakozást tartottunk, melynek programelemeiről már beszámoltunk a honlapunkon. A gazdag tartalommal rendelkező programok mellett a pályázat lehetőséget adott 99 000 Ft értékben tárgyi eszközök beszerzéséhez. Szakköreinknek a munkájukat segítő magnót, kamerát és memóriakártyát, külső merevlemezt, mikrofont és laptop hűtőt vásároltunk.
Dologi kiadásokra 499 000 Ft állt rendelkezésre. Ebből az összegből adminisztrációs és kommunikációs kiadásokat, egy budapesti kiránduláshoz autóbusz bérlését, belépőjegyek vásárlását, egy meghívott bábművész tiszteletdíját, a gyermekek étkeztetését (kirándulás és tábor idején) és a csoport tagjainak a tárgyi jutalmazását finanszíroztuk.
A fennmaradó összeg bérjellegű kifizetésre került.

Beszámoló az NTP-TM-13-0048-as számú Mari-On-Net komplex művészeti tehetséggondozó program műhelymunkájáról

Címkék: 

A Nemzeti Tehetség Program pályázata lehetőséget adott iskolánk báb- és média szakkörének 60 órás tehetségműhelyi foglalkozáshoz.
A program 2014. április 1-jén indult és július 31-ig tartott. A foglalkozásokat Földváriné Kupai Judit és Kerekesné Gulyás Mária tanítónők vezették. A program folyamán 70 órában teljesítettük maradéktalanul a vállalt feladatokat.
Áprilisban 11 foglalkozáson integrált munkában a médiások és a bábosok előmunkálatokat folytattak Prokofjev Péter és a farkas című művének bábos és digitális feldolgozásához.  Kisfilmet készítettek a zeneszerzőről, elemezték a művet, síkbábokat és díszletet terveztek és készítettek. Ezekkel párhuzamosan elkészült a bábelőadás hanganyagának a vágása, gyermekrajzokból és saját hangfelvételekből mesejáték készítése a műből. Egymás munkájának megismerése céljából újra feldolgoztunk régebbi bábműsorokat, aminek felvételét különböző zenés videók elkészítéséhez felhasználtunk.


Komplex művészeti tehetséggondozás iskolánkban

Címkék: 

maronet6Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programjában 999 ezer forintot nyert a Mari-On-Net pályázat, amit iskolánk báb- és médiaszakköre nyújtott be. Ennek keretében komplex művészeti tehetséggondozó programot szerveztünk, amin a 3.c ás 4. b osztályból 21 diák, valamint mentorként Demecs Flórián, iskolánk volt tanulója vett részt. A munkát Földváriné Kupai Judit és Kerekesné Gulyás Mária koordinálta.

Az áprilisban induló foglalkozásokon feldolgoztuk a Péter és a farkas című művet, amihez díszletet készítettünk, forgatókönyvet írtunk. A darabot a Bográcspartin is előadtuk. Meglepetésként a Vitéz László bábelőadást is elhoztuk a lelkes közönségnek. A műből rádiójátékot és hangoskönyvet is készítettünk.